FK METEOR PRAHA VIII rč.1996

bojujeme jako jeden TÝM! jsme jeden TÝM!

Homepage

METEOR OTVÍRÁ SPORTOVNÍ TŘÍDU

Ve školním roce 2008/2009 otvírá Meteor sportovní třídu na ZŠ Na Balabence (budoucí 6. třída) pro všechny talentované hráče všech fotbalových klubů na různých výkonnostních úrovních. Den otevřených dveří proběhne v průběhu měsíce března. Po upřesnění datumu budou potenciálním uchazečům rozdány informační letáčky.
  Sportovní třídy na uvedené základní škole mají dlouholetou tradici. Již od roku 1985 jsou součástí výukového programu. Náš klub převzal sportovní třídy od fotbalového klubu AC Sparta Praha ve školním roce 2003/2004. Tyto třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou zařazovány od 6. třídy. Každá třída jednotlivého ročníku má 5 hodin tělesné výchovy týdně z toho 3 hodiny zaměřené speciálně na fotbal.

  Sportovní třídy s naší spolupracující školou navštěvovalo i několik hráčů, kteří dnes dosahují mezinárodních úspěchů: Patrik Berger, Tomáš Rosický, Pavel Horváth.

  Výuka probíhá pod vedením profesionálního trenéra našeho oddílu. Struktura hodiny je analogická se strukturou tréninkové jednotky v každém oddíle (zahřátí, protažení, běžecká cvičení, průpravná/herní cvičení, průpravné hry, řízené a volné hry). Důraz je kladen na všeobecný tělesný rozvoj, rozvoj koordinačních (s míčem, bez míče), rychlostních (reakční, akcelerační, lokomoční) a silových schopností (cviky ze zdravotní TV a účelové gymnastiky, s vahou vlastního těla, cvičení se švihadly) a především na technické zvládnutí herních činností jednotlivce. Organizačně se pojímá TJ jak hromadně, tak skupinově, případně i individuálně.

  Mezi oblíbená cvičení žáků patří sportovní gymnastika (akrobacie na velkých žíněnkách: přemety, salta, rybičky, nůžky atd.), cvičení s 5 m. švihadlem a především turnaje v malé kopané s různými velikostmi míčů. (1x1, 2x2, 3x3). 

  Škola disponuje kvalitním zazemím: venkovním hřištěm s umělým povrchem, hřištěm na basketbal a běžeckou dráhu s tartanovým povrchem. V tělocvičnách je k dispozici kvalitní gymnastické nářadí a především branky na malou kopanou. S pomůcek využíváme míče, švihadla, medicimbaly, kužele, mety, tenisáky. Při trénincích panuje přátelská a uvolněná atmosféra. Žáci jsou oproštěni od stresu ze školních lavic a při hodinách se příjemně odreagují.

  K přijetí ke studiu v těchto fotbalových třídách je třeba kontaktovat vedoucího sportovních tříd, který vám sdělí o přijetí přesné informace.

  Vedoucí sportovních tříd (profesionální trenér klubu): Mgr. Vít Caudr, mob: +420 605 981 983, e-mail: vit.caudr@fkmeteorpraha.cz.

  Webové stránky ZŠ Na Balabence: http://balabenka.czweb.org/

   V průběhu roku (ve druhém pololetí) proběhne informační schůzka s vedením školy (den otevřených dveří).

  Den otevřených dveří proběhne v průběhu měsíce března. Po upřesnění datumu budou potenciálním uchazečům rozdány informační letáčky.

Sportovku navštěvují třeba Honza Boháč, Ondra Benda a Michal Nouzák.

 
ALBION Group, a.s. je největší výrobce bazénů, zastřešení a vířivých van v Evropě.